akiniuotas

akiniúotas, -a adj. (1) Gs su akiniais: Jam baisisi nejaukus akiniuotas teisėjo žvilgis I.Simon.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akiniuotas — akiniúotas, akiniúota bdv. Akiniúotas výras …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akiniuota — akiniúotas, akiniúota bdv. Akiniúotas výras …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išglaistyti — tr. 1. išteplioti: Su koše šalis bliūdo išglaĩstė J. 2. lipinant ištaisyti nelygumus, plyšius: Sienas, kibirą išglaĩsto J. Kubilą išglaĩsto, kad nebėgtų Š. Reiks klojimą išglaistyti, vešim rugius Srv. Išglaistyk susprogusį pečių, reiks duoną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamokslininkauti — pamokslininkauti, auja, ãvo intr. 1. būti pamokslininku, sakyti pamokslus bažnyčioje: Prisiglaudė jisai prie zokoninkų ir pradėjo pamokslininkauti prš. Kas gerai meldžias, gerai ir pamokslininkauja rš. 2. prk. pamokomai kalbėti, mokyti; sakyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stiklius — stìklius sm. (2) Rtr, Š, NdŽ, KŽ 1. N, KI547, LL248, LC1884,27 stiklo, stiklo dirbinių gamintojas, stiklininkas: Kurs dirba stiklus, tas stiklius J. XVI–XVII a. spalvotą stiklą gamino Vilniaus stiklių cechas MLTEIII817. 2. DŽ, Msn lango stiklų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžanga — sf. (1) DŽ, įžangà (3b) Š 1. A1884,194 prakalba, įvadas: Tiesiog be jokių įžangų iš kito garvežio tiltelio sušuko smailabarzdis akiniuotas žmogus rš. Veikalo planas turi įžangą, dėstymą ir pabaigą DŽ. 2. įėjimas: Įžanga veltui rš. Įžangos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žilagalvis — žilagal̃vis, ė adj. (2) Š, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; LL224, ŠT82, Rtr kuris su žila galva: Buvau jau žilagalvis ir daug gyvenime matęs ir patyręs A.Vien. Žyniai ėjo pirmi, vedami žilagalvio, vainikuoto krivio A.Rūt. Pro šalį eidama, Elzė nusilenkė tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.